top of page
Line separator

校友會活動

最新活動

校友會幹事會定期為校友舉辦活動,致力促進校友之間的聯繫和交流,關顧在校學生,以及參與社會公益服務。

最新活動

2023.04.29        閃避球爭霸賽

2023.05             招募校友參與母校音樂會之演出

 

待定                  品酒會

待定                  校友沙龍

2023.09             歌唱比賽

2023秋季          林護校友會盃籃球聯賽

2023.12             23/24年度師友計劃啟動禮

成為會員!

 

您的會費、捐款能夠支持校友會運作

bottom of page